Kategoriarkiv: Letbane

Letbane til Mols

Det fanger jævnligt mit øje, når jeg kigger på et kort over Århus og omegn, at der ikke er ret langt fra Risskov til Skødshoved på den modsatte side af Århus Bugten. Ca. 4 km vand adskiller de to steder.

Men de to steder er en verden fra hinanden. Men hvorfor ikke ændre det? En ny letbane fra Den Permanente og langs Nordre Strandvej frem til Egåen og derefter i en 4-6 km tunnel til Mols vil gøre en verden til forskel.

letbane til mols 2

Mols vil blive åbnet op for borgerne i Århus, som vil kunne tage cyklen med toget og befinde sig i naturskønne omgivelser tæt på Mols Bjerge på ingen tid. Og den anden vej kan man bo på Mols og arbejde i Århus uden at skulle køre de ekstra 40-50 km hver vej over Rønde.

Jeg er udmærket klar over, at samfundsøkonomien i en sådan linjeføring næppe vil være rentabel fra dag 1. Men som med Ørestaden vil letbanen være med til at skabe den nødvendige vækst. Letbanen er altså nødt til at komme først, for at der kan komme vækst på Mols. Langt nok ude i fremtiden vil letbanen endda kunne forlænges til Ebeltoft.

Letbane gennem Søften og Hinnerup

I et tidligere indlæg har jeg redegjort for, hvorfor 2. etape af Århus Letbane bør køre til HInnerup. Her og nu vil jeg komme med et par bemærkninger til det nærmere forløb.


Den foreløbige plan er, at der ved E45 placeres et park-and-ride anlæg, hvor man kan parkere sin bil og p-billetten samtidig gælder som retur-billet til letbanen ind til Århus C. Hvis prisen er rigtig skal det nok få mange til at vælge denne løsning frem for at køre ind til centrum.


Men det virker ikke som om, at politikerne i Favrskov Byråd endnu har tænkt over den udvikling, som p.t foregår i Søften og Hinnerup.

Kopieret fra Midttrafik.dkÅrhus vokser i disse år kraftigt, og forventer en befolkningstilvækst på 75.000 indenfor en overkommelig fremtid. En del af disse mennesker vil ønske at bosætte sig i Søften og Hinnerup, bl.a. fordi Århus Kommune har vedtaget en bevidst strategi om ikke at udlægge nye områder til parcelhuse.


Jeg forudser, at indenfor 10 år vil Lisbjerg og Søften nærmest være vokset sammen, hvis ikke det var for E45, som adskiller dem. Søften og Hinnerup er ligeledes allerede i dag næsten vokset sammen, og Stor-Århus vil derfor snart strække sig ud til Haldum, og sidenhen til Hadsten. Det er den virkelighed al langtidsplanlægning af området nødvendigvis må foregå på baggrund af, naturligvis med respekt for at området ikke skal blive til én stor soveby for folk der arbejder i Århus, men skal bevare sit særpræg, karakter og lokale foreningsliv.


Selvom der etableres letbane vil biltrafikken langs Århusvej fortsat vokse, og for at Søften og Hinnerup fortsat skal være attraktive både for tilflyttere og virksomheder, er det nødvendigt at vejnettet følger med. Når letbanen skal etableres, er det derfor nødvendigt at tænke ind i projektet, at der skal være plads til – hvis ikke fra starten, så på et tidspunkt – at Århusvej mellem E45 og Hinnerup skal kunne udvides til 2 vognbaner i hver retning, og gerne med plads til letbanen i midten, sådan som den bliver etableret inde i Århus. 


Når først letbanen er etableret kan den ikke flyttes, og det vil derfor være et fejlskud af den værste slags, hvis ikke biltrafikken tænkes ind i projekteringen fra starten.


Derudover er Århusvej mellem E45 og Haldum udpeget som en del af det strategiske vejnet. Det betyder, at kommunen skal sikre, at vejen har en god fremkommelighed og kapacitet, så den kan aflaste bl.a. motorvejene, hvis de skulle blive spærret. Også det taler for, at Århusvej fra starten skal forberedes til en udvidelse til i alt 4 vognbaner.


Letbane til Hinnerup

Mens de forberedende arbejder med at etablere letbane fra Århus midtby til Lisbjerg er i fuld gang, foregår der i baggrunden planlægning af, hvor de næste letbane-etaper skal anlægges. Umiddelbart er 3 etaper i spil til at blive den næste udbygning.


A. Lisbjerg – Hinnerup
B. Århus C – Brabrand
C. Århus C – Skanderborg via HasselagerJeg er fortaler for, at Lisbjerg – Hinnerup prioriteres, som den næste etape. Her er hvorfor:
1. etape som er under anlæg forbinder Odder, Grenå og Århus C med de store arbejdspladser på Århus Universitet, Skejby Sygehus og erhvervsområdet i Skejby generelt. Det 1. etape ikke gør er, at give god offentlig transport for de mange tusinde, der hver dag kommer nordfra, for at arbejde i Skejby og Århus.


Hvis du bor i Viborg, Randers eller længere væk, og tager toget på arbejde i Århus, så skal du i dag med toget ind til Århus H, og så med bus ud igen i myldretrafikken. Med en letbane Lisbjerg – Hinnerup, kan alle disse mennesker i stedet stå af toget i Hinnerup, skifte til letbanen og blive kørt direkte til deres arbejdsplads uden unødvendige og tidskrævende omveje. Det må også formodes, at mange af disse mennesker i dag tager bilen på arbejde, netop fordi der ikke findes en attraktiv kollektiv løsning.


Letbanen til HInnerup vil derfor skabe en sammenhængende kollektiv trafikløsning omkring Århus, hvilket ingen af de to andre foreslåede etaper vil kunne. Den vil også være med til at nedbringe antallet af personbiler fra Viborg og Randers, som hver dag pendler til Århus Nord.