Kategoriarkiv: favrskov

Niels Ebbesens Eg

Nogle attraktioner er bedre gemt end andre og mere lokale end andre. F.eks. havde jeg aldrig hørt om Niels Ebbesens Eg før jeg flyttede til kommunen. Og at finde den var heller ikke så let første gang, men det er nu lykkedes. Se linket ovenfor for yderligere oplysninger. Turen gennem skoven er bestemt det hele værd, og så er det egentlig ikke så vigtig, om træet har noget med NIels Ebbesen at gøre eller ej. Voldstedet hvor træet nu ligger er i sig selv interessant, og så kan man så overveje, hvorfor man har bygget et sådant lige her mellem Søften og Norring.

Cykelsti langs Kvottrupvej

Så starter skolen igen efter sommerferien, og politiet går igang med deres årlige skolestarts kampagne. Det er rigtig godt. 


Her i Søften kan jeg dog undre mig over, at der overhovedet er nogen, der kører deres børn i skole (bortset fra de mindste årgange), hvis de bor indenfor bygrænsen, da skolen ligger i centrum og stort set ingen har mere end 1 km i skole, men det er naturligvis hver enkelts eget valg.


Imidlertid er Kvottrupvej, som er den vej alle bruger, når børrnene skal køres i skole også næsten den eneste vej i Søften by, hvor det er muligt at køre for stærkt, og det er der desværre jævnligt folk der gør. Ikke meget for stærkt, men alligevel nok til at jeg tænker, at det ikke er i orden. 


Jeg har derfor et ønske om, at der langs Kvottrupvej mellem de to rundkørsler etableres cykelsti i begge sider af vejen i det omfang der er plads til det. Desuden bør der etableres fartbump nord og syd for indkørslerne til skolen. Det bør være nok til at forhindre, at der bliver kørt for stærkt på vejen. 


Jeg er klar over, at alting koster penge, men fartbumpene bør ikke være dyre at etablere, og så er man i hvert fald i gang. Så må cykelstierne etableres efterfølgende.

Lad os bygge en park

I forbindelse med byplanlægning er udlægning af grønne områder noget, som måske ikke altid får den opmærksomhed, som det fortjener. Når byer vokser ved knopskydning uden på den eksisterende by, kan det være nemt at glemme, at der også skal være plads til at beboerne har grønne åndehuller.

Da man byggede Central Park i New York var man mere end almindelig forudseende. Man udlagde et gigantisk område til park det meste udenfor den dengang eksisterende by. Og idéen er jo god nok, for det er ikke nemt at fjerne eksisterende by for at lave park, men en park i udkanten af den eksisterende by vil en dag komme til at ligge inde i byen og være til glæde og gavn for beboerne som et grønt åndehul.


Her i Søften har jeg et forslag til, hvor vi skal anlægge en park. Syd for Engdalsvej og vest for Bushøjvej (markeret med rødt). Parken kunne senere udvides under jernbanen mod syd til spejderhytten (markeret med gult).Øst for Bushøjvej skal med tiden placeres et trinbræt på Århus-Langå banen, og i den forbindelse vil der her skulle etableres en række p-pladser til biler og cykler. Måske dette hjørne også vil egne sig godt til et butiks- og kontorbyggeri, som kan servicere den sydlige del af Søften og de nye boligområder, som vil skyde op med tiden.

Århus Heliport skal ligge i Søften

Der har været en del snak frem og tilbage om at placere en helikopterlandingsplads i centrum af Århus, hvorfra der skulle være jævnlige afgange til en lignende landingsplads f.eks. ved Fields i København.


Men hvorfor egentlig placere en helikopterlandingsplads i centrum af Århus? Trafikken er tæt morgen og aften, og der er kun få og dyre parkeringspladser i nærheden. Og af dem der vil bruge helikopteren bor formentlig kun meget få inde i midtbyen.

Nej, placer en helikopterlandingsplads ved motorvejskryds Århus Nord i stedet for. Der skal alligevel placeres et park-and-ride anlæg og letbanestation. Der er nem adgang både fra Århus, men også fra Djursland, Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens, og der vil være rigelig med parkeringspladser. Desuden vil landingspladsen komme til at ligge lige op ad motorvejen og et industrikvarter, hvorfor støj ikke burde være et afgørende problem. Og endelig vil det generere arbejdspladser i Favrskov Kommune.Huller i vejen

Jeg har i længere tid været lettere irriteret over nogle efterhånden ret store og dybe huller i en privat fællesvej i Søften, som jeg jævnligt benytter. Hullerne har med tiden vokset sig større og større. Heldigvis fandt jeg ud af, at man kan rapportere det til Favrskov Kommune direkte på deres hjemmeside, så det gjorde jeg. 


Allerede dagen efter blev jeg ringet op fra vejafdelingen, som selvfølgelig gerne ville have gjort noget ved det, men da det er på en privat fællesvej, så skal anmeldelsen komme fra en der er vejberettiget. Dvs. enten en der bor på vejen, eller en som bor på en sidevej, og som nødvendigvis skal køre på den pågældende vej, så kommunen kunne desværre alligevel ikke hjælpe.

Nå, øv… Jeg må så leve med hullerne, men kører jeg en dag i et af hullerne og beskadiger bilen, så bliver det en dyr omgang for ejeren af ejendommen ud for hvem hullerne er. For hvis der ikke er etableret en grundejerforening eller vejforening som er fælles om vejvedligeholdelsen, så er det den enkelte grundejer, som har vedligeholdelsespligten ud for sin matrikel og til midten af vejen. Og det tror jeg, at det er de færreste der ved. 


Det betyder også, at den dag hvor en vejberettiget rent faktisk kontakter kommunen, så reparerer kommunen hullet og sender regningen til grundejeren, så de pågældende grundejere har en interesse i selv hurtigst muligt at få lappet hullerne, inden andre kommer og gør det for deres regning.


Letbane gennem Søften og Hinnerup

I et tidligere indlæg har jeg redegjort for, hvorfor 2. etape af Århus Letbane bør køre til HInnerup. Her og nu vil jeg komme med et par bemærkninger til det nærmere forløb.


Den foreløbige plan er, at der ved E45 placeres et park-and-ride anlæg, hvor man kan parkere sin bil og p-billetten samtidig gælder som retur-billet til letbanen ind til Århus C. Hvis prisen er rigtig skal det nok få mange til at vælge denne løsning frem for at køre ind til centrum.


Men det virker ikke som om, at politikerne i Favrskov Byråd endnu har tænkt over den udvikling, som p.t foregår i Søften og Hinnerup.

Kopieret fra Midttrafik.dkÅrhus vokser i disse år kraftigt, og forventer en befolkningstilvækst på 75.000 indenfor en overkommelig fremtid. En del af disse mennesker vil ønske at bosætte sig i Søften og Hinnerup, bl.a. fordi Århus Kommune har vedtaget en bevidst strategi om ikke at udlægge nye områder til parcelhuse.


Jeg forudser, at indenfor 10 år vil Lisbjerg og Søften nærmest være vokset sammen, hvis ikke det var for E45, som adskiller dem. Søften og Hinnerup er ligeledes allerede i dag næsten vokset sammen, og Stor-Århus vil derfor snart strække sig ud til Haldum, og sidenhen til Hadsten. Det er den virkelighed al langtidsplanlægning af området nødvendigvis må foregå på baggrund af, naturligvis med respekt for at området ikke skal blive til én stor soveby for folk der arbejder i Århus, men skal bevare sit særpræg, karakter og lokale foreningsliv.


Selvom der etableres letbane vil biltrafikken langs Århusvej fortsat vokse, og for at Søften og Hinnerup fortsat skal være attraktive både for tilflyttere og virksomheder, er det nødvendigt at vejnettet følger med. Når letbanen skal etableres, er det derfor nødvendigt at tænke ind i projektet, at der skal være plads til – hvis ikke fra starten, så på et tidspunkt – at Århusvej mellem E45 og Hinnerup skal kunne udvides til 2 vognbaner i hver retning, og gerne med plads til letbanen i midten, sådan som den bliver etableret inde i Århus. 


Når først letbanen er etableret kan den ikke flyttes, og det vil derfor være et fejlskud af den værste slags, hvis ikke biltrafikken tænkes ind i projekteringen fra starten.


Derudover er Århusvej mellem E45 og Haldum udpeget som en del af det strategiske vejnet. Det betyder, at kommunen skal sikre, at vejen har en god fremkommelighed og kapacitet, så den kan aflaste bl.a. motorvejene, hvis de skulle blive spærret. Også det taler for, at Århusvej fra starten skal forberedes til en udvidelse til i alt 4 vognbaner.


Bedre busbetjening og trinbræt i Søften

Med de aktuelle forringelser af den kollektive trafik i Favrskov Kommune in mente bør alle alternativer overvejes.

Før valget var der tæt dialog mellem Karen Jespersen (V) og den daværende transportminister omkring etablering af et trinbræt i Laurbjerg mellem Langå og Hadsten. Den nuværende regering har så valgt at sylte det projekt på trods af løfterne om at ville udbygge den kollektive trafik.

På samme måde som i Laurbjerg bør der etableres et trinbræt ved Søften, sådan som Venstre foreslog i sit valgprogram til det sidste byrådsvalg.

Således har det sydlige Søften været afskåret fra busbetjening siden august 2011, hvor rute 124 blev nedlagt, og den nærmeste bus er nu rute 200 og den nye rute 124 som begge kører igennem den nordlige del af byen. Dette på trods af, at området langs Engdalsvej som blev betjent af den tidligere rute 124 er i stor vækst med mange tilflyttere.

Jeg har ikke hørt nogen gode argumenter for, hvorfor den nye rute 124 ikke kan køre ad Engdalsvej lige som den gamle. På den måde vil byen være dækket ind.

Men derudover vil en tiltrækkende mulighed for bedre kollektiv betjening være et trinbræt i Søften, som kan betjenes af regionaltogene – p.t. Arriva – på strækningen Århus – Langå – Viborg – Struer.

Fra trinbrættet vil passagerne have under 15 minutter med tog til Århus Hovedbanegård. Trinbrættet vil være en attraktiv mulighed for hurtig transport til både Århus, Randers og Viborg.

Arriva har tidligere vist interesse for etableringen af trinbræt andre steder langs ruten, men Banedanmark har indtil videre ikke givet tilladelse til oprettelse af nye stoppesteder langs ruten, og der er desværre ikke noget der tyder på, at vores socialdemokratiske transportminister vil arbejde for sagen..

På strækningen mellem Hinnerup og Århus er der p.t. ingen stoppesteder, men udover et stoppested i Søften, kunne andre muligheder være i Tilst, Brabrand og Åbyhøj. Kobles det hele sammen med letbane fra Lisbjerg til Hinnerup vil det give en bred og attraktiv kollektiv banetrafik vest for Århus – og reelt en ringbane i området.

søften-overskæring

Billedet til venstre er det tidligere trinbræt i Søften.

Et nyt trinbræt kunne sagtens placeres det samme sted, som det gamle, hvor Brushøjvej kører over jernbanen.

Lad os først alle arbejde for, at Laurbjerg får sit længe ventede trinbræt. Derefter er det næste stop Søften.

Letbane til Hinnerup

Mens de forberedende arbejder med at etablere letbane fra Århus midtby til Lisbjerg er i fuld gang, foregår der i baggrunden planlægning af, hvor de næste letbane-etaper skal anlægges. Umiddelbart er 3 etaper i spil til at blive den næste udbygning.


A. Lisbjerg – Hinnerup
B. Århus C – Brabrand
C. Århus C – Skanderborg via HasselagerJeg er fortaler for, at Lisbjerg – Hinnerup prioriteres, som den næste etape. Her er hvorfor:
1. etape som er under anlæg forbinder Odder, Grenå og Århus C med de store arbejdspladser på Århus Universitet, Skejby Sygehus og erhvervsområdet i Skejby generelt. Det 1. etape ikke gør er, at give god offentlig transport for de mange tusinde, der hver dag kommer nordfra, for at arbejde i Skejby og Århus.


Hvis du bor i Viborg, Randers eller længere væk, og tager toget på arbejde i Århus, så skal du i dag med toget ind til Århus H, og så med bus ud igen i myldretrafikken. Med en letbane Lisbjerg – Hinnerup, kan alle disse mennesker i stedet stå af toget i Hinnerup, skifte til letbanen og blive kørt direkte til deres arbejdsplads uden unødvendige og tidskrævende omveje. Det må også formodes, at mange af disse mennesker i dag tager bilen på arbejde, netop fordi der ikke findes en attraktiv kollektiv løsning.


Letbanen til HInnerup vil derfor skabe en sammenhængende kollektiv trafikløsning omkring Århus, hvilket ingen af de to andre foreslåede etaper vil kunne. Den vil også være med til at nedbringe antallet af personbiler fra Viborg og Randers, som hver dag pendler til Århus Nord.Århus-Viborg motorvej som OPP

Som jævnlig bruger af rute 26 mellem Århus og Viborg glæder det mig, at der nu endelig foreligger en VVM-rapport, som kan danne grundlag for at få bygget motorvej mellem Århus og Hammel. 


Det er derimod trist, at der ikke er penge til at gennemføre arbejdet. Men når vi ser på successen med en OPP-motorvej til Sønderborg, så er det oplagt, at rute 26-motorvejen bygges efter samme koncept. Bl.a. flere danske pensionskasser har vist interesse for at skyde penge i infrastrukturprojekter, så lad os se for alvor at komme i gang. Det vil også være med til at holde hånden under beskæftigelsen i en tid, hvor staten ikke selv har pengene, og hvor regeringen i øvrigt prioriterer de penge der er, til projekter i og omkring København.