Kategoriarkiv: Ejendomshandel

Har andelsboligformen spillet fallit?

Andelsboliger har i mange år været meget attraktive som boligform, da det generelt var billigt at bo i dem, ligesom det var billigt at købe sig ind i foreningen, da priserne var styret af en maksimalpris ordning.


For ca. 10 år siden blev reglerne for værdiansættelse af andelsboliger imidlertid ændret, så boligerne nu kunne vurderes på flere forskellige metoder, hvilket medførte, at mange foreninger ændrede beregningsmetode til den metode, som ville give de daværende beboere den højeste gevinst. Der var således rigtig mange, som havde købt andelsbolig før reformen, som tjente rigtig mange penge. Til gengæld er hele andelstanken samtidig forsvundet.


Tag min egen andelsboligforening i Skejby som eksempel. Foreningen blev stiftet i 2004, og det kostede 25.000 kr. at købe sig ind. De priser steg hurtigt og i 2006, da jeg købte min andel, blev de solgt til maksimalpriser på 550.000 kr. Året efter var andelsværdien regnskabsmæssigt 1,1 mio. kr. Herefter gik det så nedad igen, da finanskrisen ramte. I dag (2012) er den pris andele max. kan sælges til 287.000 kr. 


Hovedårsagen til den store værdinedskrivning i min andelsboligforening er et renteswap-lån. Renteswappet har den fordel, at renten på foreningens lån er fastlåst på ca 4,7% de næste 20 år. Men nu hvor renterne er meget lave, så påvirker lånet regnskabet negativt med hvad der svarer til 260.000 kr. pr. andel. Det er selvfølgelig kun midlertidigt, for renterne vil jo stige igen, og når renterne overstiger ca. 4,7 % vil lånet påvirke regnskabet positivt, men det hjælper ikke dem, som gerne vil sælge nu.


Til gengæld kan det være et rigtigt godt tidspunkt at købe andelsbolig på, da sandsynligheden for at renterne kommer endnu længere ned må anses for at være minimale.


Politikerne har låst andelsboligformen fast på en måde som ingen anden boligform er ramt af. Nemlig maksimalpris-systemet. Dette system er efter min mening nu modent til at blive ophævet.


Det må i stedet være op til den enkelte at sælge sin andelsbolig til den pris vedkommende ønsker, og som markedet kan bære. Så fjern maksimalpris-systemet. 


Derudover bør det kraftigt overvejes at lovliggøre omdannelse af andelsboliger til ejerlejligheder. Dermed deles foreningens aktiver og passiver ud på de enkelte medlemmer, boligafgiften forsvinder, og hver enkelt ejer kan indrette sin økonomi uafhængigt af sine naboer. Dertil kommer at renterne på lån til ejerlejligheder generelt er væsentligt lavere end renterne på andelsboliglån.